Obchody Łódzkiego Października Legionowego

18 października 2018 roku Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach Łódzkiego Października Legionowego – od Legionów do Niepodległości – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W czasie uroczystości wspominano rozpoczęcie formowania w Łodzi nowych, ochotniczych oddziałów legionowych oraz wstąpienia harcerzy łódzkich – członków Związku Strzeleckiego do legionów, a także wymarsz ochotników z Łodzi na wojenny, żołnierski  szlak legionów.