Kontakt

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Gąsiorek

Wicedyrektor szkoły: mgr Tamara Potasiak

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łodzi im. Króla Władysława Jagiełły

ul. Sienkiewicza 117
90-301 Łódź
tel. 42 636 13 06

kontakt@gim5.elodz.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych: Ewelina Puto- Kowara

iod@gim5.elodz.edu.pl

tel: + 48 782 639 516