Nauczyciele

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Gąsiorek

Wicedyrektor szkoły: mgr Tamara Potasiak

wychowanie fizyczne

Krzysztof Gąsiorek

Joanna Chrobot

Włodzimierz Głodek

język polski

Tamara Potasiak

Anna Jędrych

matematyka

Urszula Laskarys

Jerzy Becker

fizyka

Jerzy Becker

chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Drąszczyk

język niemiecki

Iwona Smulska

język angielski

Barbara Wójcik

Krzysztof Włoczewski

historia, WOS

Barbara Kotynia

język rosyjski

Joanna Mikulska

geografia

Magdalena Paliga

religia

Ewa Tobiasz

przedmioty artystyczne, etyka

Iwona Wiaderna- Siedlecka

biologia

Aleksandra Wdzięczak

informatyka, technika, WDŻwR

Agata Zielińska

biblioteka

Anna Jędrych

pedagog

Ewa Wilczyńska

psycholog

Joanna Olejniczak