Patron szkoły

Nasz Patron - Król Władysław Jagiełło żył w latach 1351–1434.

Założyciel dynastii Jagiellonów, wielki książę litewski 1377–1401, król Polski od 1386, syn Olgierda; w roku 1385 zawarł z Polską układ w Krewie i zgodnie z jego postanowieniami w 1386 przyjął chrzest, poślubił królową polską Jadwigę i koronował się na króla Polski oraz przyłączył Litwę do Polski, a w 1387 rozpoczął chrystianizację Litwy.

W latach 1390–92 odparł najazd Krzyżaków (popierających Witolda, brata stryjecznego Jagiełły). W 1392 roku zawarł w Ostrowie ugodę z Witoldem, oddając mu rządy w Wielkim Księstwie Litewskim, a w 1401 roku uznał Witolda wielkim księciem Litwy, zachowując nad nią zwierzchnictwo (z tytułem najwyższego księcia Litwy). W wielkiej wojnie z zakonem krzyżackim w latach 1409–10 wykazał duże zdolności wojskowe, złamał potęgę militarną zakonu w zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku.

W 1413 roku zacieśnił związek Polski z Litwą przez unię w Horodle. Dążąc do zapewnienia następstwa tronu polskiego swym synom, Władysławowi i Kazimierzowi, rozszerzył 1425–33 przywileje szlacheckie (m.in. neminem captivabimus nisi iure victum). Dokonał odnowienia uniwersytetu w Krakowie (1400); umocnił pozycję międzynarodową Polski (sobór w Konstancji 1414–18). Po śmierci Jadwigi (1399) ożeniony (1402) z Anną Cylejską, wnuczką Kazimierza III Wielkiego, następnie (1417) z Elżbietą Granowską i 1422 Zofią (Sonka), matką m.in. Władysława III Warneńczyka i Kazimierza IV Jagiellończyka.

więcej...