Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Gąsiorek

Wicedyrektor szkoły: mgr Tamara Potasiak


Kontakt:

ul. Sienkiewicza 117
90-301 Łódź
tel. 42 636 13 06

kontakt@gim5.elodz.edu.pl

Godziny pracy:

Sekretariat